Guziki

Zestaw programów i podręczniki

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci to:

 • „Ku dziecku - Entliczek Pentliczek” Program wychowania przedszkolnego Barbary Bilewicz-Kuźni, Teresy Parczewskiej.

Wybrany przez nauczycielki program jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli…”(1) oraz zatwierdzony(2) przez Dyrektora Przedszkola nr 11.

 1. „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dziennik Ustaw z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 89, poz. 730)

Wybrany program edukacji przedszkolnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i:

 1. stanowi:
  • opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2009r. Nr4, poz.17),
 2. zawiera:
  1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  2. treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
  4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  5. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-12-2013 - Edycja treści.

05-03-2012 - Edycja treści.

23-01-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 280