Guziki

Zasady naboru

Nabór do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji (szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji).

Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać placówki szeregując je według własnego priorytetu. Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie ją przeczytać, uzupełnić, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (upoważniony przez Dyrektora Przedszkola pracownik placówki wprowadzi kartę do systemu ewidencji podań).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-12-2013 - Edycja treści.

23-01-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 398