Guziki

Informacje

Przedszkole realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późń. zm.).

Do zamówień do wysokości 30 000 euro stosuje się „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro obowiązujący w Przedszkolu nr 11” wprowadzony zarządzeniem nr 7/2014 dyrektora Przedszkola nr 11 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 274