Guziki

Status prawny

Przedszkole nr 11 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XXXVII/867/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany nazw szkół i placówek oświatowych oraz zespołów szkół wchodzących w ich skład
  • Uchwały Nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie powołania jednostek budżetowych Szkoły państwowe, Przedszkola, Żłobki.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zmianami).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z póź. zmianami).
  • STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 W WARSZAWIE

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-01-2019 - Edycja treści.

06-12-2017 - Edycja treści.

26-10-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

12-03-2014 - Edycja treści.

07-11-2013 - Edycja treści.

01-03-2012 - Edycja treści.

27-02-2012 - Edycja treści.

08-12-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 427