Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:
- wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.
- środki trwałe: 228 525,84zł.
- wyposażenie: 112 476,31 zł.

AKTYWA OBROTOWE:

0,00 zł

Stan na 31.12.2014 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-01-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 354